สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

กิจกรรมชุมชนในพื้นที่รอบข้าง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมเป็นศูนย์กลางการกระจายกิจกรรมของชุมชนรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆและการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีความยั่งยืน  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200