สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบการเงิน

ข้อมูลงบการเงิน 2556

ข้อมูลงบการเงิน 2557

ข้อมูลงบการเงิน 2558

ข้อมูลงบการเงิน 2559

ข้อมูลงบการเงิน 2560

ข้อมูลงบการเงิน 2561

ข้อมูลงบการเงิน 2562

ข้อมูลงบการเงิน 2563  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230