สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบการเงิน

ข้อมูลงบการเงิน 2556

ข้อมูลงบการเงิน 2557

ข้อมูลงบการเงิน 2558

ข้อมูลงบการเงิน 2559

ข้อมูลงบการเงิน 2560

ข้อมูลงบการเงิน 2561

ข้อมูลงบการเงิน 2562

ข้อมูลงบการเงิน 2563

ข้อมูลงบการเงิน 2564  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200