สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

นโยบายเว็บไซต์ของ สพค.

วัตถุประสงค์ในการจัดการเว็บไซต์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาได้อย่างเข้มงวดและเหมาะสม เพื่อคุ้มครองมิให้เกิดการเข้าถึงโดยมิชอบ, การทำลาย, การรั่วไหล, การแก้ไข เป็นต้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม และจะไม่นำข้อมูลไปมอบให้บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนอย่างเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  1. กรณีที่จำเป็นต่อการคุ้มครองทรัพย์สิน, ร่างกาย ตลอดจนชีวิตมนุษย์ตามกฎหมาย และยากต่อการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  2. กรณีที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเยาวชนหรือการส่งเสริมสุขอนามัยของสาธารณชน และยากต่อการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  3. กรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่นั้น

 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือลิงค์ใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในกรณีที่มีความผิดพลาดหรือละเลยในการให้ข้อมูล หรือการใช้ประโยชน์ไม่ได้ของข้อมูลเหล่านี้ และ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการถูกทำลายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่หรือการใช้ข้อมูลเหล่านี้

 

ข้อความแสดงความคิดเห็น

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขและลบข้อความแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่;

 

ข้อความแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นสแปม หรือต้องสงสัยว่าเป็นสแปม

ข้อความแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นคำหยาบคายหรือดูหมิ่น

ข้อความแสดงความคิดเห็นนั้นใช้ภาษาหรือแนวคิดที่เป็นการกล่าวโจมตี

ข้อความแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นการกล่าวโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยส่วนตัว

นโยบายนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230