สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ที่ตั้ง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ .053-999000 โทรสาร . 053-999005

เวลาติดต่อสำนักงาน  08.30 – 16.30 น.

เวลาบริการนักท่องเที่ยว 13.00 – 22.00 น.

E-mail : pinkanakorn.adm01@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230