Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน

visibility 3,727

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ
cloud_download
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล 2565
cloud_download
ใบเสนอชื่อและแบบแสดงข้อมูล ผอ. พอช. 2565
cloud_download
ใบสมัครและแบบแสดงข้อมูล ผอ. พอช. 2565


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200