Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2564 ชื่อโครงการซื้ออาหารสัตว์ประเภทอาหารสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารจากสัตว์ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

visibility 5,074
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200