Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 -30 กันยายน 2564

visibility 4,787
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200