สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศขยายเวลา การรับสัมคร จำนวน 7 อัตรา

visibility 9,678

ตำแหน่ง
1. หัวหน้างานการเงิน ระดับสูง 1 อัตรา
2. หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ ระดับสู๔ง 1 อัตรา
3. หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ระดับสูง 1 อัตรา
4. หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดและบริการ ระดับสูง 1 อัตรา
5. นายสัตวแพทย์ ระดับกลาง 2 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกจ้าง 1 อัตรา

cloud_download
ขยายระยะเวลารับสมัคร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200