สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศขยายเวลา การรับสัมคร จำนวน 7 อัตรา

visibility 20,711

ตำแหน่ง
1. หัวหน้างานการเงิน ระดับสูง 1 อัตรา
2. หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ ระดับสู๔ง 1 อัตรา
3. หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ระดับสูง 1 อัตรา
4. หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดและบริการ ระดับสูง 1 อัตรา
5. นายสัตวแพทย์ ระดับกลาง 2 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกจ้าง 1 อัตรา

cloud_download
ขยายระยะเวลารับสมัคร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230