สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (ระดับอาวุโส)

visibility 27,156

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (ระดับอาวุโส) ของสำนักงานพัฒนาพงคนคร (องค์การมชน)

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับอาวุโสของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร


Fatal error: Cannot redeclare thai_date_full_time() (previously declared in /srv/users/pda/apps/pinkanakorn/public/wp-content/themes/pda/thaidate.php:112) in /srv/users/pda/apps/pinkanakorn/public/wp-content/themes/pda/thaidate.php on line 112