สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับตัน) จำนวน 2 อัตรา

visibility 26,686

ประกาศ สพค. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (ระดับตัน) จำนวน 2 อัตรา โดยผู้ผ่านการตัดเลือก มารายงานตัว ณ ห้องรัรบรอง อาคารลานนา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

cloud_download
ประกาศผู้ผ่านการตัดเลือก


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230