สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะผู้บริหาร สพค.


นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร...

นางรัตนา เรือนทราย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)  ...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230