สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะผู้บริหาร สพค.


นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์

  ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนัก...

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต

  ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง     ...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230