สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คู่มือบริการท่องเที่ยว “พิงคนคร”

หนังสือ”คู่มือบริการท่องเที่ยว ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร” จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว บริษัท/ห้างร้าน ใช้เป็นคู่มือในการรับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ประชาชนควรทราบ เพื่อช่วยให้ได้เตรียมตัววางแผน มีความพร้อมในการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และมีแนวทางแก้ไขปัญหาในการท่องเที่ยวหรือใช้บริการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ และปลอดภัย

cloud_download
คู่มือประชาชน

มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต...
visibility 37,426

คู่มือสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

หนังสือ”คู่มือสำนักงานพัฒนาพิงคนคร” จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว บริษัท/ห้างร้าน ใช้เป็นคู่มือในการรับบริการต่าง ๆ...
visibility 28,182

คู่มือบริการท่องเที่ยว “พิงคนคร”

หนังสือ”คู่มือบริการท่องเที่ยว ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร” จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว บริษัท/ห้างร้าน ใช้เป็นคู...
visibility 24,540

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230