สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ตุลาคมนี้…เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดบริการทุกวัน ขยายเวลาลดราคาบัตรเข้าชม 50% ตลอดทั้งเดือน

visibility 169,431


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200