สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สพค.จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน เพื่อหารือการดำเนินและติดตามผลการดำเนินิงานตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน

visibility 1,433  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200