สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนครร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

visibility 126  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200