สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ไนท์ซาฟารีทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่พร้อมเปิดบริการรับนักท่องเที่ยว

visibility 82  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200