สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม Twilight Run

visibility 1,344
          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม Twilight Run โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเขียวและสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จากชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อันไม่พึงปรารถนา ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230