สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาบริการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)

visibility 6,571

ประกาศประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาบริการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า) 

cloud_download
ประกาศประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาบริการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230