สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ซื้อเครื่องผ่าคัดในช่องทางพร้อมอุปกรณ์

visibility 6,740

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ซื้อเครื่องผ่าคัดในช่องทางพร้อมอุปกรณ์

cloud_download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ซื้อเครื่องผ่าคัดในช่องทางพร้อมอุปกรณ์


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230