สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565)

visibility 6,913

ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565)

cloud_download
ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230