สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างเหมารักษาความสะอาด ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 6,510

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างเหมารักษาความสะอาด ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

cloud_download
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างเหมารักษาความสะอาด ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230