สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ จัดซื้ออาหารสัตว์ ๔ ประเภท

visibility 6,387

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๔ ประเภท ได้แก่
๑. กล้วยน้ำว้าสุก – กล้วยน้ำว้าดิบ
๒. ผักและผลไม้
๓. หญ้าสดและต้นข้าวโพด
๔. หญ้าแพงโกล่าแห้ง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230