สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อโครงการ จ้างฝึกและแสดง Night Predators Show ประจำปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

visibility 7,911
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230