สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซื้ออาหารสัตว์ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. กล้วยน้ำว้าสุกกล้วยน้ำว้าดิบ ๒. ผักและผลไม้ ๓. หญ้าสดและหญ้าแพงโกล่าแห้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

visibility 2,096
cloud_download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซื้ออาหารสัตว์ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. กล้วยน้ำว้าสุกกล้วยน้ำว้าดิบ ๒. ผักและผลไม้ ๓. หญ้าสดและหญ้าแพงโกล่าแห้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230