สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

visibility 2,156
cloud_download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230