สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค.เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

visibility 5,083

ประกาศ สพค. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
จัดจ้างดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
วงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

cloud_download
ประกาศ สพค. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200