สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค.เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

visibility 8,125

ประกาศ สพค. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
จัดจ้างดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
วงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

cloud_download
ประกาศ สพค. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230