สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค.เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา

visibility 5,395

ประกาศ สพค.เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
จัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมทการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจิตอล รวมถึงสื่อออนไลน์
วงเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

cloud_download
ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมทการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200