สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 10,756

ประกาศ สพค. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

cloud_download
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230