สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วงบริการนักท่องทเยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 840

ประกาศ สพค. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วงบริการนักท่องทเยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
ประกาศ สพค. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วงบริการนักท่องทเยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230