สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าที่ 1

visibility 6,792

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าที่ 1

cloud_download
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าที่ 1


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230