สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างฝึกและแสดง Night Predator Show ประจำปี 2564 ระยะเวลา 3 เดือน

visibility 13,836
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230