สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 2,606
cloud_download
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230