สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อโครงการ จัดซื้ออาหารสัตว์ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

visibility 7,079
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230