สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center และปรับปรุงหลังคาอาคาร Childen World

visibility 10,383

แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center และปรับปรุงหลังคาอาคาร Childen World

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230