สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

==============================================================

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

=========================================================

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

=========================================================

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

=========================================================  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230