สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2561

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2562
2. รายผลการวิจัยการตลาดและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2563

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2564

There are plenty of reasons to use an essay writing service but there are some points to consider before you sign up for one. Before you sign up, make sure that essay writter the company has a solid reputation. Though some firms claim to provide the most competitive prices for their products, many are unable to meet their promises and end up becoming useless. Second, you should never be judging a company solely by price. If you can afford it, you might be better in looking for a different option.  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230