สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบการเงิน

ข้อมูลงบการเงิน 2567

ข้อมูลงบการเงิน 2566

ข้อมูลงบการเงิน 2565

ข้อมูลงบการเงิน 2564

ข้อมูลงบการเงิน 2563

ข้อมูลงบการเงิน 2562

ข้อมูลงบการเงิน 2561

ข้อมูลงบการเงิน 2560

ข้อมูลงบการเงิน 2559

ข้อมูลงบการเงิน 2558

ข้อมูลงบการเงิน 2557

ข้อมูลงบการเงิน 2556  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230