สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ .053-999000 โทรสาร . –

E-mail : pda.pinkanakorn@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230