Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวบริเวณอาคารลานนา อาคาร Food Court ห้องประชุมวารีกุญชร อาคารไนท์พรีเดเตอร์

visibility 1,378
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230