สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ข้อมูลสำคัญองค์การมหาชน  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230