สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ตุลาคมนี้…เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดบริการทุกวัน ขยายเวลาลดราคาบัตรเข้าชม 50% ตลอดทั้งเดือน

visibility 1,176,295


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200