สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าว งานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ “แอ่ววิถีชุมชน ยลเสน่ห์เมืองเหนือ”

visibility 9,417  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230