สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้การต้อนรับสวนสัตว์เชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน ในหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักบริหารสำหรับพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่

visibility 1,618

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้การต้อนรับสวนสัตว์เชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน ในหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักบริหารสำหรับพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โคยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหนำที่ให้การต้อนรับสวนสัตว์เชียงใหม่ มาศึกษาดูงานในหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักบริหารสำหรับพนักงานสวนสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยในหลักสูตรกำหนดให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่ใกล้เคียงหรือภายในจังหวัด ซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่พิจารณาเห็นว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีกิจกรรมที่ดีและเป็นที่นิยม จึงได้นำผู้เข้าร่วบใครงการดังกล่าวเข้าศึกษาดูงาน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230