สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงนครประชุมติดตามการดำเนินงานเผ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาคโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

visibility 6,745  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230