สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

visibility 1,597

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อสร้งและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แล:ฟื้นฟูทรัพยากรป้าไม้ของชาติ เป็นการปลูกตันไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230