สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพีธีปิดและลงนามใบประกาศนียบัตร การจัดอบรมหลักสูตรสำหรับปฏิบัติงานเรื่องการจัดการฐานข้อมูลสัตว์/ โปรเกรม ZIMS ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567

visibility 1,629

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพีธีปิดและลงนามใบประกาศนียบัตร การจัดอบรมหลักสูตรสำหรับปฏิบัติงานเรื่องการจัดการฐานข้อมูลสัตว์/ โปรเกรม ZIMS ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567 โดยได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในด้านการจัดการฐานข้อมูลสัตว์/โปรเกรม ZIMS จากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ได้แก่ นายชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี, สพ.ญ.เอิงศิริ แก้วขุนจบ นายสัตวแพทย์ 6 สถาบันอนุรักษ์ละวิจัยสัตว์, สพ.ญ.พรสุดา โคตรพัฒน์ นายสัตวแพทย์6 สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230