สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เอกสารข่าว


สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖...
visibility 1,726

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230