สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ร่วมงาน ITB BERLIN

visibility 8,281

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และทีมงานฝ่ายตลาด ร่วมงาน International Tourismus Borse 2019 (ITB 2019) ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นายอนุชา ดำรงมณี เปิดเผยว่ามาร่วมงาน ITB มาปีนี้เป็นครั้งที่่ 3 แล้ว โดยจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มายังเชียงใหม่ แต่ตอนนี้สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนสูงถึงร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดของไนท์ซาฟารี ขณะที่นักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 และคนไทยร้อยละ 10 เป้าหมายในปี 2562 หน่วยงานจะต้องเพิ่มรายได้จาก 220 ล้านบาทในปีที่แล้ว ให้เป็น 250 ล้านบาทให้ได้ ขณะที่เป้าหมายในการมาร่วมงาน ITB ปีนี้ก็เพื่อกระจายแหล่งที่มานักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้นจากที่ปัจจุบันพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก
#สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230