สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรมหลักสูตร Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ สำหรับการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567

visibility 1,350
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรมหลักสูตร Content Creator สื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ สำหรับการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567 โดยมี นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน และ นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมเฮือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเล็งเห็นว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ใช้เนื้อหาที่มีคุณค่า น่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการสร้างคอนเทนต์จะช่วยเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในข้อมูลที่องค์กรต้องการนำเสนอได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มยอดขาย หรือยอดเข้าชมให้กับองค์กร หรือสร้างจุดขายให้กับองค์กรให้เป็นที่จดจำผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ และการอบรมนี้จะมีประโยชน์พร้อมนำไปปรับใช้ในการพัฒนาต่อไป


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230